Algemene Voorwaarden

Corona clausule:
* Als de overheid ons verplicht onze fysieke locatie te sluiten, zullen de geplande lessen online plaatsvinden.
* Als de cursist in quarantaine moet, mag hij/zij de geplande les online bijwonen.
* Als de docent in quarantaine moet, zal de geplande les online gegeven worden.

1. Inschrijving en betaling cursus Nederlands
1.1. Door het registratieformulier in te vullen, verplicht je je tot betaling van het volledige cursusgeld. Het cursusgeld moet vóór aanvang van de cursus worden betaald. Als de cursus vol is en je nog steeds niet hebt betaald, kunnen we niets doen om je in de cursus te krijgen, alleen volledige betaling garandeert je deelname. Betaling in 2 of 3 termijnen is eventueel mogelijk in overleg met de administratie.
De betaling kan worden gedaan via bankoverschrijving:
Naam rekeninghouder: ABC Dutch
IBAN: NL45 INGB 0006 4379 73

Alle kosten gerelateerd aan internationale overschrijvingen zijn ten laste van de student en zijn eigen bank.

Als je liever contant of met pin betaalt, neem dan contact met ons op via info@abcdutch.com voor een afspraak om de betaling te doen en je boeking op school af te ronden. Als je kaart geen Maestro is of je gebruikt een buitenlandse betaalpas, dan worden er transactiekosten in rekening gebracht (bijvoorbeeld bij creditcards en internationale betaalpassen).

1.2. Studieboeken: ABC Dutch biedt jou de service om je studieboek via de school aan te schaffen - je ontvangt het boek vervolgens van je docent op de eerste lesdag. Als je het studieboek liever eerder hebt, kun je het in een boekwinkel of online kopen (bijvoorbeeld www.bol.com). Het is niet mogelijk om naar de school te komen om je boek op te halen voor de start van je cursus. Boeken kunnen alleen aangeschaft worden in combinatie met een cursus. Boekkosten kunnen niet worden terugbetaald.

2. Annulering en terugbetaling
2.1. ABC Dutch behoudt zich het recht voor om eventueel noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in data, tijden, prijzen en cursusinhoud. ABC Dutch behoudt zich ook het recht voor om een cursus te annuleren als het minimum aantal deelnemers niet wordt bereikt - als dit gebeurt, zal een volledige terugbetaling worden uitgegeven.
2.2. Na registratie kun je je cursus binnen 7 dagen annuleren door een e-mail te sturen naar info@abcdutch.com. Er worden administratiekosten van € 20, - in rekening gebracht.
2.3. Vijf werkdagen voorafgaand aan de start van een cursus, of nadat een cursus is gestart, is annulering of terugbetaling van het cursusgeld niet langer mogelijk.
2.4. Als je meer dan vijf dagen voor aanvang van de cursus wilt annuleren, stuur dan een e-mail naar info@abcdutch.com en licht je redenen toe. We zullen dan proberen een oplossing voor je te vinden (bijv. overstappen naar een andere cursus), maar we kunnen je geen garanties geven en de financiële verplichting blijft geldig.
2.5. Afwezigheid: ABC Dutch is niet verplicht om gemiste lessen te compenseren.
2.6. Het is niet mogelijk gemiste lessen in te halen op een andere locatie.
2.7. ABC Dutch behoudt zich het recht voor om waar nodig de docent of de locatie van de cursus te wijzigen. Dit geeft geen aanleiding tot enige vorm van compensatie of terugbetaling van het cursusgeld.
2.8. Als een les tijdens de cursusperiode moet worden geannuleerd vanwege onvoorziene omstandigheden, wordt een inhaalles gepland in overleg met de docent en de studenten. Uitstel van lessen geeft geen recht op restitutie.

3. Privélessen
3.1. Privélessen dienen te worden betaald vóór de start van de eerste les. Het minimum aantal lessen dat geboekt kan worden is 5. Minder uren zijn eventueel mogelijk in overleg met de administratie.
3.2. Annuleringsvoorwaarden privélessen ABC Nederlands:
Annulering van de student:
Als de student een les moet annuleren vanwege ziekte of andere onvoorziene omstandigheden en annulering meer dan 24 uur vóór de start van de les plaatsvindt, zal de docent zijn best doen om de les te verzetten, maar is niet verplicht om dit te doen.
Een les die binnen 24 uur voor aanvang van de les is geannuleerd, wordt als een gemiste les beschouwd.

Annulering van de docent:
Als de docent een les moet annuleren vanwege ziekte of andere onvoorziene noodsituaties, zal de docent zijn/haar best doen om de les opnieuw in te plannen. Als dit onmogelijk blijkt, heeft de student recht op terugbetaling van de gemiste les.
3.3. In het geval dat privélessen zonder betaling vooraf zijn afgenomen, wordt de student verantwoordelijk gehouden en de volledige lesuren die hebben plaatsgevonden alsnog in rekening gebracht.

4. Fotografie
Aan het einde of tijdens een cursus kunnen we groepsfoto's maken die voor promotionele doeleinden kunnen worden gebruikt. Elke student die hier bezwaar tegen heeft, moet dit aangeven tijdens de daadwerkelijke fotoshoot of een e-mail sturen naar: info@abcdutch.com.

5. Aansprakelijkheid
ABC Dutch is niet aansprakelijk voor letsel aan personen en / of schade aan eigendommen, noch voor het verlies van persoonlijke bezittingen die zich voordoen bij ABC Dutch en die zich voordoen tijdens activiteiten georganiseerd door ABC Dutch.

6. Klachtenprocedure
Onze studenten tevreden stellen en tevreden houden is onze topprioriteit. In het onwaarschijnlijke geval dat er een klacht is, zullen we ons uiterste best doen om een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is. Klachten kunnen naar ons worden gemaild: info@abcdutch.com. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie.