Privacyverklaring

Privacyverklaring

ABC Dutch, gevestigd aan Hugo de Grootstraat 37, 2518EC Den Haag en Haagsche Bluf 7 - 3e etage, 2511CN Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: www.abcdutch.com, info@abcdutch.com, 06-83428063

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Door het invullen van ons registratieformulier verstrek je ABC Dutch de volgende gegevens:
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Nationaliteit
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
En overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via email en telefonisch

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?
ABC Dutch verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van jouw betaling
• Verzenden van cursusinformatie
• Je te informeren over eventuele wijzigingen
• Het onderhouden van contact met je docent
• ABC Dutch verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Onze opslag, beveiliging en bewaartermijn van je persoonlijke gegevens
Wij slaan persoonlijke gegevens digitaal en/of analoog (op papier) op. Dit vindt plaats op beveiligde servers en/of afgesloten locaties. De bewaartermijn die wij hanteren, volgt de wettelijke normen.

Inzage van je persoonlijke gegevens door derden
ABC Dutch deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Hoe kan ik gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Op verzoek sturen we je een overzicht van je persoonlijke gegevens zoals die door ons opgeslagen zijn. Neem hiervoor contact met ons op via het e-mailadres info@abcdutch.com. Eventuele correcties kun je vervolgens aan ons doorgeven zodat wij die kunnen doorvoeren in ons systeem.
Op verzoek verwijderen wij je persoonlijke gegevens uit ons klantenbestand, zonder opgave van redenen. Neem hiervoor contact met ons op via het e-mailadres info@abcdutch.com.

Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?
ABC Dutch neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@abcdutch.com